Nederlands English

Borgen

Vaak verwacht men dat resultaten vanuit een trainings- of coachingstraject als vanzelf gaan werken en worden vastgehouden in een organisatie. In de dagelijkse praktijk blijkt echter dat het daadwerkelijk toepassen én blijven toepassen van het geleerde in de dagelijkse praktijk niet altijd zo eenvoudig is.

Om langdurig effect/ resultaat van onze begeleiding te garanderen is er een sterke borging noodzakelijk. Om te voorkomen dat het in de trainingen geleerde na verloop van tijd ten prooi valt aan routine verzorgt ProTurn borgingssessies. Hierin worden uw medewerkers in staat gesteld hun progressie én knelpunten te presenteren aan zijn/ haar leidinggevende(n) en ook te leren van de ontwikkeling van anderen.

Tijdens deze bijeenkomst(en) worden uw medewerkers zelf aan het woord gelaten en behandelt ProTurn de geconstateerde aandachtspunten. Tijdens onze begeleiding werkt het voor alle deelnemers prettig de snelle vooruitgang ook gevisualiseerd te krijgen in heldere taal en online tools. De motivatie groeit dan vaak snel om ook de eventuele laatste hordes te nemen. De borgingsfase wordt in de praktijk voorafgegaan door de eerder op onze site besproken diensten: Auditeren, Trainen, Coachen en Implementeren.

Ook binnen uw organisatie een Professional Turnaround realiseren?

Testimonials not found

Add New Testimonial
My ProTurn