Nederlands English
assessments

Assessments

Onze assessoren hebben in de afgelopen jaren meer dan 1400 assessments afgenomen in vele branches. In onze assessments wordt door de opdrachtgever het zeer hoge “spot-on” gehalte van onze analyses en aanbevelingen enorm gewaardeerd. Hierin is een succesvolle routing ontstaan met de volgende onderdelen:

Een assessment start met het afnemen van een aantal online onderzoeken en analyses op het gebied van persoonlijkheidskenmerken, waaronder een Persoonlijke Profiel Analyse. 

De assessoren stellen, mede gebaseerd op de uitkomsten van de online onderzoeken en analyses, een persoonlijk interview samen

De assessoren koppelen vervolgens de uitkomsten van de onderzoeken en analyses aan een door ons ontwikkelde assessment methode die, naast alle uitkomsten van de onderzoeken en analyses, mede bepalend zijn bij het samenstellen van onze aanbevelingen. Zowel de persoon die het assessment heeft doorlopen, als de opdrachtgever krijgen (na toestemming) duidelijk inzicht in de kernkwaliteiten en ontwikkelpunten van de betreffende persoon.

Assessments

Onze assessments worden o.a. ingezet bij ondersteuning van een werving- en selectietraject, ontwikkelpotentieel van medewerkers en/of bij loopbaanontwikkeling.

Gebaseerd op het assessment gesprek, wordt het beslissingsproces op basis van onze aanbevelingen een stuk eenvoudiger. In onze duidelijke rapporten zie je niet alleen terug wat de absolute kracht en motivatie van een kandidaat is in combinatie met zijn of haar gedrag maar ook de ontwikkelpunten van de desbetreffende persoon worden beschreven.

Geïnteresseerd geraakt in onze assessmentmethode?

My ProTurn