Nederlands

Klachten- en geschillenreglement 

Doelstelling van deze klachtenregeling is het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

De visie van ProTurn is dat een Klacht de mogelijkheid biedt om de eigen organisatie en bedrijfsprocessen ten behoeve van de klantgerichtheid continue te verbeteren.

Klik op deze link Klachten- en geschillenreglement ProTurn Health Care Public Sector Services Р1 september 2023 om het klachten- en geschillenreglement te openen. In dit reglement wordt verstaan onder ProTurn: ProTurn Health Care & Public Sector Services, ProTurn Automotive Educational Services, ProTurn Educational Services, RS Training & Coaching h.o.d.n. ProTurn en WIT Strategie & Support h.o.d.n. ProTurn. 

U kunt uw vragen rond dit reglement richten tot:

Pieter-Jan van Tilborg
Operations Director
Heilaardreef 6a
4814 NM BREDA
info@proturn.nl

My ProTurn