Nederlands

Klachten- en geschillenreglement ProTurn Health Care & Public Sector Services B.V.

Doelstelling van deze klachtenregeling is het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te voorkomen.

De visie van ProTurn is dat een Klacht de mogelijkheid biedt om de eigen organisatie en bedrijfsprocessen ten behoeve van de klantgerichtheid continue te verbeteren.

Klik op deze link Klachten- en geschillenreglement ProTurn Health Care Public Sector Services – juli 2019 om het klachten- en geschillenreglement te openen.

U kunt uw vragen rond dit reglement richten tot:

Pieter-Jan van Tilborg
Manager Operations
Heilaardreef 6
4814 NM BREDA
info@proturn.nl

My ProTurn