Nederlands English

Learning & Development

ProTurn levert een divers aanbod aan in-company trainingen of verzorgt voor uw organisatie een maatwerktraject. In onze Learning & Development programma’s gaan wij uit van een optimale integratie van leren, ontwikkelen en werken. U bepaalt de begeleiding die bij uw organisatie past!

Live training

Of het nu gaat om mensen, processen of procedures, onze trainers en coaches hebben de ervaring en slagvaardigheid om veranderingen om te zetten in verbeteringen voor uw organisatie. ProTurn werkt met een gekwalificeerd team van trainers en coaches op topniveau. Door de diversiteit van het team, zijn wij altijd in staat de juiste professional in te zetten. ProTurn ontwikkelt organisaties door kennis en vaardigheden van medewerkers, managementteams en directies te vergroten, waarbij we steeds op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om de efficiëntie en effectiviteit van uw organisatie verder te vergroten.

Uitgangspunt in onze werkwijze zijn de eisen die uw organisatie nu en in de toekomst aan uw medewerkers stelt. Het verbeteren van de daadkracht van uw organisatie, (leidinggevende) medewerkers en directieleden staat altijd centraal!

Leren en ontwikkelen vormt het eerste stadium, maar het implementeren en het borgen zijn daarbij zeker zo belangrijk! Daadkracht, empathie en een juiste afweging van de impact van de te nemen beslissingen op uw organisatie vormen de kern van een succesvolle implementatiefase.

Om langdurig effect/resultaat van onze begeleiding te garanderen, worden de medewerkers van uw organisatie in staat gesteld om hun progressie én knelpunten te presenteren en ook te leren van de ontwikkeling van anderen. 

Onze trainers en coaches beschikken over diverse kwalificaties en certificeringen, waaronder: NOBCO/ certified mediator, Wet Financieel Toezicht (Wft) diploma’s en accreditaties als docent bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. ProTurn is als onderwijsinstelling procedureel getoetst en geaccrediteerd door het CRKBO sinds 2011 en heeft deze accreditatie onlangs opnieuw toegekend gekregen.

Blended Learning

Naast onze live trainingen, ontwikkelt en verzorgt ProTurn voor diverse multinationals, franchiseorganisaties en auto-importeurs Blended Learning programma’s, waarin een mix van digitale content en live ondersteuning door een ProTurn professional worden verwerkt. Deze combinatie wordt door onze klanten als zeer professioneel en praktijkgericht ervaren. De deelnemers leren van en met elkaar en worden geconfronteerd met vaak vergelijkbare uitdagingen en werken daarin samen aan de beste oplossingen.

De Blended Learning aanpak van ProTurn is een beproefde methode die internationaal dagelijks wordt toegepast, naar volle tevredenheid van duizenden cursisten.

ProTurn verzorgt op een effectieve, moderne en duurzame manier trainingen voor uw organisatie, die passen in de huidige tijdsgeest. Met deze manier van trainen, wordt het beste van twee werelden gecombineerd; enerzijds e-learning, waarbij uw medewerker 24/7 de beschikking heeft over de content via het MyProTurn platform én anderzijds live ondersteuning, waarbij uw medewerker getriggerd wordt door onze professionals, om daadwerkelijk de gewenste veranderingen door te voeren.

MyProTurn, ons ‘Online Learning & Development Platform’, is een leeromgeving waarbij cursisten, managers en overige gemachtigden middels
persoonlijke inloggegevens, via een online portal, 24/7 toegang hebben tot de e-learning modules, werkboeken, presentaties en beoordelingen.

Wij zijn er van overtuigd dat uw medewerker door middel van deze manier van trainen grote stappen gaat zetten in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling én zeker ook in de ontwikkeling van uw organisatie!

Leren, ontwikkelen en het er zelfstandig mee aan de slag gaan op de werkplek staan volcontinu centraal in onze Blended Learning programma’s!

U wilt meer informatie?
Dat kan makkelijk en snel via ons online formulier!

Coachen

Inzicht in eigen gedrag en het gevolg daarvan op de directe omgeving vormt altijd de eerste stap van een coachingstraject. Door aanpassing van het gedrag te bewerkstelligen en de deelnemers hier bewust van te maken én grip te laten krijgen op de situatie, is de ProTurn coach in staat de deelnemer én daardoor de organisatie beter te laten functioneren.

Met betrekking tot coaching zijn er twee mogelijkheden, namelijk:

  1. Coaching aansluitend op een door ProTurn verzorgde training
  2. Coaching op basis van een intakeprocedure waarin de coachee en de direct leidinggevende in samenspraak met ProTurn een aanpak op maat ontwikkelen

In de aanloop naar individuele coaching wordt er een analyse gemaakt van de sterkten en verbeterpunten van uw mensen, processen en procedures. Op basis van deze analyse wordt een doordacht coachingsprogramma opgesteld waar de coach sturing geeft aan het verbeteringsproces van de deelnemer. De koppeling met de dagelijkse werkomgeving van de coachee staat in onze begeleiding centraal.

ProTurn begeleidt daarnaast honderden top Executives in ruim twintig landen! Denk hierbij aan CFO’s, COO’s, CEO’s, Country Managers, Cluster directies, MT begeleiding en ondersteuning voor Executive Boards. Zie voor deze activiteit Executive coaching.

My ProTurn