Nederlands English

Werkwijze

ProTurn start elke opdracht met een audit/inventarisatie. Waar staat uw organisatie met de desbetreffende uitvoerenden nu en welke doelen worden er nagestreefd? We besteden veel aandacht aan het in kaart brengen van knelpunten en uitdagingen binnen uw organisatie.

Met een verhelderend en opbouwend plan van aanpak, zetten we, samen met uw uitvoerenden, de gewenste progressie snel en duurzaam in gang.

Bekijk hier het complete dienstenoverzicht
van ProTurn

Door een goed afgestemd begeleidingsprogramma in de driehoek mensen, processen of procedures sluit het tempo van de ontwikkeling van uw mensen aan bij de behoefte van de organisatie. Hierbij wordt leren van én met elkaar op een interactieve wijze gerealiseerd!

De weg naar succes met onze opdrachtgever kent zes belangrijke pijlers ter ondersteuning:

  • Stand van zaken: waar staan we nu/ huidige situatie
  • Doel: dat willen we samen met u bereiken
  • Diverse mogelijkheden: wat zijn de verschillende opties om het gewenste resultaat te behalen en welke alternatieven zijn er voor handen?
  • Acties: het uitvoeren van de zorgvuldig afgewogen opties, de bottlenecks en hindernissen pareren en key players blijvend betrekken bij de uitvoering van de ondersteunende werkzaamheden
  • Milestone meetings: tussentijdse meetings om de doelstellingen, het proces en de kwaliteit te waarborgen
  • Evaluatie: om de kwaliteit van de trainingen te borgen zullen er tijdens en na de trainingen evaluaties plaatsvinden, om te controleren, te corrigeren en eventueel bij te sturen
My ProTurn