Nederlands English

Werkwijze

In de ondersteuning en begeleiding van uw organisatie heeft het ATCIB-model een absolute sleutelrol; het ATCIB-model staat voor Auditeren, Trainen, Coachen, Implementeren en Borgen. De juiste stand van zaken krijgen we versneld in beeld door een verhelderende en opbouwende wijze van het doorlichten van een organisatie, altijd in samenspraak met de opdrachtgever.

Bekijk hier het complete dienstenoverzicht
van ProTurn

Op basis hiervan start de ondersteuning en begeleiding met een door ProTurn samengesteld begeleidingsprogramma op basis van uw mensen, processen en procedures. Hierbij wordt leren van én met elkaar op een interactieve wijze gerealiseerd.

De weg naar succes met onze opdrachtgever kent zes belangrijke pijlers ter ondersteuning:

  • Stand van zaken: waar staan we nu/ huidige situatie
  • Doel: dat willen we samen met u bereiken
  • Diverse mogelijkheden: wat zijn de verschillende opties om het gewenste resultaat te behalen en welke alternatieven zijn er voor handen?
  • Acties: het uitvoeren van de zorgvuldig afgewogen opties, de bottlenecks en hindernissen pareren en key players blijvend betrekken bij de uitvoering van de ondersteunende werkzaamheden
  • Milestone meetings: tussentijdse meetings om de doelstellingen, het proces en de kwaliteit te waarborgen
  • Evaluatie: om de kwaliteit van de trainingen te borgen zullen er tijdens en na de trainingen evaluaties plaatsvinden, om te controleren, te corrigeren en eventueel bij te sturen
My ProTurn