Nederlands English

Implementeren

Uw gehele organisatie is doorgelicht op mensen, processen en procedures; naar aanleiding hiervan heeft u een trainings- en coachingstraject gevolgd.

Bij het in de praktijk brengen van de opgedane kennis en vaardigheden in de eigen werkomgeving boeken de in uw organisatie geselecteerde medewerkers en leidinggevenden vaak snel progressie. Toch kunnen er ook een aantal bottlenecks op hun pad komen. Dan is het fijn directe ondersteuning van de ProTurn professionals te mogen ervaren.

Wij helpen direct waar het nodig is en laten de medewerkers en leidinggevenden hier vooral zelf belangrijke stappen in zetten. Daadkracht, empathie en een juiste afweging van de impact van de te nemen beslissingen op uw organisatie vormen de kern van een succesvolle implementatiefase.

De implementatiefase wordt in de praktijk voorafgegaan door de eerder op onze site besproken diensten: Auditeren, Trainen en Coachen; na het afronden van de implementatiefase volgt de borgingsfase.

Kennis en vaardigheden blijven toepassen in uw dagelijkse praktijk om toegevoegde waarde te leveren aan uw organisatie?

Testimonials not found

Add New Testimonial
My ProTurn