Nederlands English

Online onderzoeken en analyses

ProTurn beschikt over een licentie van onder andere Thomas International en beschikt derhalve over een ruim aanbod aan online onderzoeken en analyses.

Persoonlijke Profiel Analyse

De Persoonlijke Profiel Analyse geeft inzicht in de competenties, meest natuurlijke en geprefereerde werk- en interactiestijl van de betreffende persoon. Door het invullen van de reeks van woordcombinaties waarbij de persoon steeds moet aangeven welk woord het best past en welk het minst past, wordt de basis voor de PPA gelegd. Het invullen dient te geschieden binnen 8 minuten, waarbij de persoon zijn huidige functie en zijn huidige werksituatie steeds voor ogen houdt.

De kandidaat wordt hierin geanalyseerd op zijn/ haar dominantie, interactie, stabiliteit en conformiteit. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen eigenbeeld, gedrag onder druk en gedrag op het werk.

Hiermee geeft de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) u waardevolle inzichten bij
o.a. loopbaanadvies en -begeleiding, training, motivatie en coaching. Voor een fractie van de investering die u kwijt zou zijn om uw kandidaat of medewerker naar een zwaar, omslachtig, tijdrovend en kostbaar assessment te sturen, wordt nu een online betrouwbaar en valide onderzoek afgenomen op gedragsniveau, in maximaal 8 minuten!

De gegevens die we meten zijn snel en handzaam te verkrijgen, praktisch te gebruiken, breed inzetbaar, valide, betrouwbaar en consistent.

Belbin test

De samenstelling van het team heeft een grotere invloed op het behaalde resultaat dan de kwaliteiten van de afzonderlijke deelnemers. Inzicht in talent van jezelf en je team en het optimaal inzetten hiervan is van groot belang voor een succesvolle onderlinge samenwerking. Op basis van een uitgebreide teamrollentest leer je als deelnemer wat de drie natuurlijke-, de drie te ontwikkelen- en de twee te vermijden teamrollen zijn. Voor teams vormen de Belbin teamrollen hét instrument om de verschillende stijlen van samenwerken succesvol te combineren.

GIA: General Intelligence Assessment

GIA is een set accurate, betrouwbare en onafhankelijk gevalideerde onderzoeken en analyses waarmee inzicht wordt verkregen in hoe snel iemand nieuwe informatie, competenties of procedures in zich opneemt, onthoudt en toepast.

Opleidingsniveau speelt doorgaans een belangrijke rol bij aanname maar geeft geen inzicht in ontwikkelingspotentieel of talenten. GIA geeft eerder inzicht in potentieel (ofwel mogelijkheden) dan in intelligentie. GIA bestaat uit een vijftal onderzoeken en analyses op het gebied van: redeneren, perceptiesnelheid, cijfersnelheid en accuratesse, woordbetekenis en ruimtelijk inzicht.

Een onafhankelijk gevalideerde set van normatieve competentieonderzoeken en -analyses. Ze geven inzicht in talent en leervermogen. Assessments als GIA geven inzicht in ontwikkelingspotentieel. Ze helpen u in te schatten of de persoon succesvol zal zijn in uw organisatie. Ze zijn onder meer inzetbaar bij: recruitment, assessments, training, coaching, persoonlijke ontwikkeling en bedrijfsopvolging.

Inzicht in het bekwaamheidsniveau maakt het mogelijk personen effectief te koppelen aan de functie-eisen. Bovendien kunt u benchmarken op basis van het bestaande personeelsbestand. Meer inzicht in performance vormt een goede basis bij verbetermanagement.

STA – Specifieke Taak Analyse

De Specifieke Taak Analyse geeft inzicht in de belangrijkste competenties van de betreffende functie.

Door middel van het invullen van een eenvoudige vragenlijst, geeft de leidinggevende (of andere functieverantwoordelijke) aan welke competenties van evident belang, enigszins van belang, neutraal, niet van belang of helemaal niet van belang zijn voor een functie. Op basis van deze antwoorden ontstaat een competentieprofiel waaruit duidelijk wordt waaraan de functionaris moet voldoen. De STA wordt als grafiek weergegeven als onderbouwing van het tekstuele gedeelte van deze rapportage. De STA kan vervolgens met een PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) worden vergeleken, de zogenoemde FIT.

FIT: Vergelijking STA & PPA

De functievergelijking, ook wel FIT genoemd, geeft inzicht in hoeverre de betreffende persoon voldoet aan de competenties van een functie. Hiertoe worden de Specifieke Taak Analyse (STA) en de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) met elkaar vergeleken.

Na een beschrijving van de competenties van de functie en een beschrijving van de sterke kanten en mogelijke beperkingen van een persoon ten aanzien van deze specifieke functie, wordt de FIT samengesteld.

Overige onderzoeken en analyses

SWOT  Analyse Technisch – Administratief Onderzoek TTA: Team Analyse
Management Onderzoek Samenwerkingsonderzoek Verkoop Onderzoek
Samenvatting voor leidinggevende Samenvatting voor kandidaat
My ProTurn