Nederlands

Proactief vaardige consultants bij ProTurn

ProTurn ondersteunt internationale bedrijven bij verandertrajecten. De medewerkers van ProTurn zijn bedrijfskundig of financieel opgeleid. Zij zijn onvoldoende commercieel vaardig. De medewerkers excelleren in uitvoering, maar zijn onvoldoende vaardig in het zelfstandig verwerven van opdrachten. Dat gaat hen op termijn hinderen in hun ontwikkeling. Er is grote behoefte aan het verbeteren van kennis over communicatie, marketing en verkoop richting het excelleren in het succesvol zelfstandig kunnen verwerven van opdrachten.

De mensen binnen de organisatie ervaren dat het lastig is om adequaat deze omslag te maken richting deze geheel nieuwe doelgroep. Ander type vaardigheden staan hierbij centraal. Omdat deze kennis onvoldoende op het juiste niveau beschikbaar is binnen de huidige consultants; zij zijn excellente vakspecialisten, maar het commercieel overbrengen van hun expertise richting klant op strategisch niveau is een grote uitdaging. Omdat hier(onbewust) in de afgelopen jaren te weinig aandacht aanbesteed is daalt de conversie van hun inspanning, mede omdat communicatie, marketing en verkoop er een beetje bij gedaan worden.

Externe Adviseur Erik Camman analyseert en adviseert binnen het gehele spectrum van dit traject. De aanwezige competenties binnen de organisatie worden geanalyseerd en hen worden praktische tools aangereikt om deze te versterken of aanvullen.

Na afloop van het ESF-traject zijn de mensen binnen de organisatie vaardig om binnen deze veranderende marktomstandigheden blijvend gemotiveerd en productief inzetbaar te blijven. D.m.v. coaching on the job werken we aan de ontwikkeling van sales- en marketingvaardigheden. We leren omgaan met geautomatiseerde communicatiemiddelen en meten eens per kwartaal de voortgang.

My ProTurn