Nederlands English

Auditeren

ProTurn staat dagelijks, zowel nationaal als internationaal, in contact met organisaties op het gebied van training, coaching, implementatie, borging en assessments. Naast het bieden van daadkrachtige ondersteuning in deze activiteiten, is het mogelijk om, voorafgaand aan onze overige dienstverlening, uw organisatie door te lichten op mensen, processen en procedures. Zo zijn we onlangs gestart met het auditeren van automotive organisaties op captive niveau. Tevens heeft ProTurn in de hotelbranche en retailbranche Europese organisaties volledig geauditeerd.

In de praktijk blijkt vaak dat alleen compliant en competent zijn niet genoeg is; juist de combinatie van onze kennis en ervaring zorgt voor echt complete profilering om u optimaal te kunnen faciliteren.

ProTurn maakt gebruik van een revolutionaire online ondersteuning, waardoor het auditeren en de door te voeren verbetering overzichtelijk wordt weergegeven. Binnen deze online tool kunnen eenvoudig updates worden geüpload waardoor er altijd up-to-date informatie beschikbaar is. Door middel van een online verslaglegging beschikt uw organisatie over uitgebreide rapportages waarin de diplomering, benodigde certificering en PE-registratie gemakkelijk te volgen zijn.

Uw organisatie heeft op deze wijze inzicht in de door te voeren verbeteringen, maar wordt tevens in staat gesteld om aansluitend op onze begeleiding volledig online de doorgevoerde verbeteringen en het behoud hiervan eenvoudig te volgen.

U heeft interesse in onze auditservices?

Wij auditeren vanuit ProTurn al meer dan tien jaar onze trainers en coaches. ProTurn stelt het deelnemen aan frequente intervisiebijeenkomsten, ten einde de hoogst mogelijke maatstaven te kunnen blijven leveren, verplicht aan al onze uitvoerenden. Dit verklaart o.a. ook de jarenlange relatie die we inmiddels hebben met onze klanten.

My ProTurn