Nederlands English

Assessments

Onze assessoren hebben in de afgelopen jaren meer dan 1200 assessments afgenomen in vele branches. Hierin is een succesvolle routing ontstaan die er als volgt uit ziet.

Een overzicht van onze online onderzoeken en analyses

Start met online onderzoeken en analyses
Een assessment start met het afnemen van een aantal online onderzoeken en analyses op het gebied van persoonlijkheidskenmerken. Tevens wordt er online een Persoonlijke Profiel Analyse afgenomen. De geselecteerde persoon wordt geanalyseerd op zijn/ haar dominantie, interactie, stabiliteit en conformiteit. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen eigenbeeld, gedrag onder druk en gedrag op het werk.

Een persoonlijk interview op maat
De assessoren stellen, mede gebaseerd op de uitkomsten van de online onderzoeken en analyses, een persoonlijk interview samen. Het persoonlijk interview in combinatie met nog een aantal on the spot onderzoeken en analyses duurt ± 2 uur.

Uitwerking assessment + aanbevelingen
De assessoren koppelen de uitkomsten van de onderzoeken en analyses aan een door ProTurn ontwikkelde assessment methode die, naast alle uitkomsten van de onderzoeken en analyses, mede bepalend zijn bij het samenstellen van onze aanbevelingen. Zowel de persoon die het assessment heeft doorlopen, als de opdrachtgever krijgen duidelijk inzicht in de kernkwaliteiten en ontwikkelpunten van de betreffende persoon.

Wanneer u de verdere ontwikkeling van een medewerker of leidinggevende goed in kaart gebracht wilt hebben, is ProTurn hiervoor de aangewezen specialist. Onze assessments worden tevens vaak ingezet ter ondersteuning van een werving- en selectietraject bij opdrachtgevers. Het beslissingsproces wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Heeft u interesse in de assessment-services van ProTurn?

My ProTurn