Nederlands

Coachend leidinggeven aan teams en individuele medewerkers voor het middenkader

Voor wie is deze training bedoeld?

Voor leidinggevende(n) die teams en individuele medewerkers aansturen.

Doel:

Jij leert jouw team coachend aan te sturen. Je team gaat zelfstandiger te werk en leert het oplossend en creatief vermogen van het team steeds verder te ontwikkelen in relatie tot de KPI’s. In deze training wordt veel aandacht besteed aan zowel het effectief aansturen van het collectief als de daarbinnen operationele individuele medewerkers.

Wat komt er aan bod?

 • Resultaatgerichte interactieve coaching
 • Positief beïnvloeden van het team
 • De kenmerken van verandering
 • Besluitvormingsprocessen in teams
 • Vertrouwen winnen en respect creëren voor elkaar
 • Betere balans tussen initiatieven en KPI’s
 • Omgaan met stress en onverwachte omstandigheden
 • Persoonlijke Effectiviteit met behulp van DISC interactiestijlen
 • Gericht samenwerken aan de oplossingsgerichtheid van het team
 • Teamrollen op het werk; het gebruik van teamrolmanagement (jouw persoonlijke Belbin test en daarop aansluitende technieken)
 • Medewerkerstevredenheid; het resultaat van binden, boeien én veranderen
 • Overbrengen van kennis en vaardigheden op overige leden van een team
 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van dashboards en het gebruik ervan door het team… én de Supervisor
 • Het management van individuele kwaliteiten in relatie tot het team
 • (Terug)winnen van teamvertrouwen, daadkracht enthousiasme

Praktische informatie

Uit hoeveel dagdelen bestaat het programma, wat zijn de zelfstudie-uren en wat is de groepsgrootte? Onderstaand vind je antwoord op deze vragen en andere relevante informatie:

 • Blended Learning: Praktijkgerichte e-learning ondersteuning, 24/7 beschikbaar gedurende 1 jaar in combinatie met begeleiding van een ProTurn professional in 8 live sessies
 • Aantal live sessies: 8 dagdelen van 3,5 uur
 • Aantal zelfstudie-uren, naast de live sessies: 20 uur
 • Gezien het hoge maatwerkniveau en het vertrouwelijke karakter van de materie, uitsluitend als in-company training beschikbaar
 • DISC test onderdeel van de training: ja
 • Belbin test onderdeel van de training: ja
 • Minimale groepsgrootte: 8 personen
 • Maximale groepsgrootte: 12 personen
 • Aansluitend op deze training individuele coaching mogelijk: ja

Terug naar EFFECTIEF LEIDERSCHAP

My ProTurn