Nederlands English

Coachen

Inzicht in eigen gedrag en het gevolg daarvan op de directe omgeving vormt altijd de eerste stap van een coachingstraject. Door aanpassing van het gedrag te bewerkstelligen en de deelnemers hier bewust van te maken én grip te laten krijgen op de situatie, is de ProTurn coach in staat de deelnemer én daardoor de organisatie beter te laten functioneren.

Met betrekking tot coaching zijn er twee mogelijkheden, namelijk:

  1. Coaching aansluitend op een door ProTurn verzorgde training
  2. Coaching op basis van een intakeprocedure waarin de coachee en de direct leidinggevende in samenspraak met ProTurn een aanpak op maat ontwikkelen

In de aanloop naar individuele coaching wordt er een analyse gemaakt van de sterkten en verbeterpunten van uw mensen, processen en procedures. Op basis van deze analyse wordt een doordacht coachingsprogramma opgesteld waar de coach sturing geeft aan het verbeteringsproces van de deelnemer. De koppeling met de dagelijkse werkomgeving van de coachee staat in onze begeleiding centraal.

Interesse in individuele coaching?

My ProTurn