Nederlands

Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation)

Voor wie is deze training bedoeld?

Voor iedereen die in aanraking komt met persoonsgegevens en als leidinggevende (mede) verantwoordelijk is voor de juiste toepassing van data protectie in de dagelijkse praktijk.

Doel:

Na afloop van deze training ben jij je bewust van de gevaren en gevolgen van het lekken van data. Wist jij bijvoorbeeld dat slechts 25% van het risico op het lekken van data voorkomen kan worden met beveiligingssoftware? De zwakste schakel in de gehele keten ter voorkoming van datalekken is en blijft de medewerker/gebruiker! De overige 75% om deze risico’s te voorkomen ligt bij jou, je organisatie en jouw medewerkers! In het kader van de Europese wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is het essentieel om bewustwording te creëren in alle lagen van uw organisatie.

Wat komt er aan bod?

 • De meldplicht datalekken binnen je organisatie; welke mogelijke gevolgen brengt dit met zich mee?
 • De Autoriteit Persoonsgegevens in relatie tot de AVG
 • Wat is de dagelijkse routing en welke aandachtspunten zijn hier van belang?
 • (Situational) awareness: bewustwording van de mogelijke risico’s binnen de organisatie
 • Technische én menselijke beveiliging
 • Bewustwording van eigen persoonlijke acties en de acties van jouw medewerkers
 • Het belang van een beleid omtrent de meldplicht datalekken voor jouw organisatie
 • Internationale trends (GDPR) in de dagelijkse praktijk… meer doen dan wettelijk van je gevraagd wordt?
 • Jouw (eind) verantwoording met betrekking tot de AVG

Praktische informatie

Uit hoeveel dagdelen bestaat het programma, wat zijn de zelfstudie-uren en wat is de groepsgrootte? Onderstaand vind je antwoord op deze vragen en andere relevante informatie:

 • Blended Learning: Praktijkgerichte e-learning ondersteuning, 24/7 beschikbaar gedurende 1 jaar in combinatie met begeleiding van een ProTurn professional in 6 live sessies
 • Aantal live sessies: 6 dagdelen van 3,5 uur
 • Aantal zelfstudie-uren, naast de live sessies: 20 uur
 • Open inschrijving mogelijk: ja
 • In-company variant mogelijk: ja
 • Minimale groepsgrootte: 8 personen
 • Maximale groepsgrootte: 12 personen
 • Aansluitend op deze training individuele coaching mogelijk: ja

Inschrijven voor de eerstvolgende cursusmogelijkheid? Neem contact op met het Back Office & Support Team of kijk op www.proturn.nl/openinschrijvingen.

Terug naar EFFECTIEF LEIDERSCHAP

My ProTurn