Nederlands English

Academy’s

Het bouwen, leveren en volledig verzorgen van Academy’s is één van de specialiteiten van ProTurn; hiervoor ontwikkelt ProTurn per organisatie een compleet programma, waarin Trainen, Coachen, Implementeren en Borgen centraal staan.

De opzet van de Academy is zodanig dat de organisatie voortdurend in beweging blijft door permanente educatie waardoor de deelnemers gemotiveerd deel blijven nemen aan de geboden programma’s, onder andere gericht op:

De onderwerpen die we in een Academy behandelen en op welke wijze we voor uw organisatie positieve resultaten kunnen behalen, op basis van uw wensen en behoeften, bespreken we graag persoonlijk met u.

Meer informatie over de mogelijkheden van een Academy?

My ProTurn